عوامل موثر در طول عمر بیماران بعد از ابتلا به سرطان پستان

عوامل موثر در طول عمر بیماران بعد از ابتلا به سرطان پستان

گاهی دو بیمار با توموری با یک سایز به پزشک مراجعه می کنند که یکی به درمان ها خوب جواب می دهد و دیگری نه، علت این قضیه چه چیزی می تواند باشد؟ با دکتر مریم طباطباییان-جراح پستان- برای کشف علت همراه باشید.

برای اطلاعات بیشتر توصیه می شود مقاله گرید سرطان چیست و بر چه اساسی تعیین می شود؟ را برایکسب اطلاعات بیشتر درباره درجه سرطان و مقاله مراحل سرطان پستان، شانس زنده ماندن و شیوه درمانی در هر مرحله را برای کسب اطلاعات در مورد استیج سرطان پستان مطالعه فرمایید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید