مراقبه روز چهارم

کلمات کلیدی مرتبط

مراقبه روز چهارم

به روز 4 خوش آمدید!!!

عبارت تاکیدی روز

 از این لحظه به بعد، فراوانی نامحدود را به زندگی خود دعوت می کنم. 

مانترای سانسکریت: آهام براهماسی

 هستی من واقعیت نهایی است. منبع وجود من همان ریشه و زمین جهان است، سرچشمه همه چیزهایی که وجود دارند. 

آگاهی لحظه:

از گزینه های جدید به زندگی ام دعوت می کنم. من در مدار وفور و فراوانی قدم می زنم.

 تمرین ۱:

در دفترچه فراوانی خود لیستی از تمام هزینه های ماهانه خود بنویسید:  کارت اعتباری، وام های شخصی ، بدهی های مستقیم ، و غیره. لازم نیست مبلغ دقیق را یادداشت کنید ، همه چیز شامل  اجاره، وام خودرو، قبض برق، کارت اعتباری، هزینه مدرسه فرزندتان ، و غیره. همه مواردی که باید ماهانه پرداخت کنید باید شامل شود (آب ، برق ، اینترنت و ...). و در آخر چند  موردی را که از آنها سپاسگزار هستید ، بنویسید.

من متشکرم که میتوانم هر ماه مبلغی از درآمدم را به افراد نیازمند ببخشم، این کار احساس خوبی از ثروت و فراوانی به من میبخشد و خوشحالم که در روند بخشش سهیم هستم.

من متشکرم که می توانم اجاره خانه ام را بپردازم. با این کار محیط دوست داشتنی ای را برای خودم و خانواده ام فراهم کردم .

و...

هدف این تمرین این است که با پول، ارتباط مثبت تری از قبل بسازیم.

دوستان عزیزم از امروز نسبت به گروهتون تعهد احساس کنید، امروز فایل خوش آمد گویی رو برای اعضای گروهتون قرار بدید. سعی کنید هر روز فایل ها و تمرین ها رو سر یک ساعت مشخص بذارید.

 

کلمات مرتبط :