پیگیر های پس از درمان سرطان پستان

پیگیر های پس از درمان سرطان پستان

پیگیری های لازم پس از درمان برای افراد شفا یافته از سرطان پستان

پیگیری های لازم برای خانواده زنان مبتلا به سرطان پستان

در برخی موارد زنانی که در گذشته درگیر سرطان پستان شده اند و دوره درمان خود را طی کرده اند، مستعد عود مجدد سرطان در پستان یا دیگر نقاط بدن هستند. به همین دلیل باید بیش ازدیگران پیگیر وضعیت سلامتی خود باشند تا در صورت عود مجدد سریع تشخیص داده و اقدامات لازم درمانی را انجام دهند.

اقدامات پیگیرانه برای افراد شفا یافته از سرطان پستان شامل موارد زیر است:

  • خودآزمایی پستان: این دسته از خانم ها باید حتما هر ماه در روزمشخصی از ماه خودآزمایی پستان را انجام دهند و در صورت مشاهده هر یک از علایم عود مجدد بیماری فورا به پزشک مراجعه کنند.
  • در 3 سال اول بعد از درمان سرطان پستان هر 3 الی 6 ماه (بسته به نظر پزشک معالج)، در سال چهارم و پنجم بعد از اتمام درمان هر 6 الی 12 ماه و پس از پایان سال پنجم حداقل سالی یکبار مراجعه به پزشک در زمینه بیماری های پستان برای این افراد ضروری ست.
  • ماموگرافی: حتی در صورت برداشتن کامل پستان( ماستکتومی پستان) در روند درمان سرطان پستان اولیه، انجام ماموگرافی به صورت مرتب برای این افراد ضروری ست.

با دستور پزشک، بیماران شفایافته از سرطان پستان، باید اولین ماموگرافی پس از اتمام درمان را یکسال پس از ماموگرافی که بر اساس آن تشخیص سرطان پستان برای بیمار داده شد، انجام دهند و پس از آن نیز هر 6 ماه تا یکسال یکبار باید ماموگرافی مجددا انجام شود.

  • این دسته از بانوان باید سالیانه برای بررسی اندام های زنانه توسط متخصص زنان معاینه لگنی را انجام دهند.

این پیگیری ها فقط مختص فرد شفایافته نیست.

اگر یکی از اعضای خانواده به سرطان پستان مبتلا شود بدان معنی ست که امکان ابتلا به سرطان برای بستگان درجه یک او نیز افزایش می یابد. حتی ابتلا به سرطان در یکی از بستگان درجه دوم( خاله، عمه، مادربزرگ و...) نیز در احتمال ابتلا به سرطان پستان موثر است. بر همین مبنا بقیه بانوان در خانواده فرد درگیر با سرطان پستان، باید علاوه بر اینکه چکاپ و اقدامات پیگیرانه را به طور مستمر نزد پزشک مجرب در زمینه بیماری های پستان انجام می دهند، مشاوره و تست های ژنتیک برای بررسی احتمال ابتلا به سرطان پستان در آینده را نیز حتما انجام دهند. اگر تعداد افراد مبتلا به سرطان پستان در بستگان درجه یک و دو بیشتر از یک نفر باشد ، احتمال خطر برای بقیه زنان خانواده نیز بیشتر می شود.

اگر علت مراجعه تان به پزشک و یا رادیولوژیست بیماری های پستان و پیگیری آن است، در هنگام ویزیت ، حتما این موارد را اطلاع دهید، زیرا این موارد در روند مراجعات بعدی و یا درمان شما موثر است.

 

 

این مقاله را به اشتراک بگذارید