چالش های تشخیص سرطان پستان

پاسخ به نگرانی های بیماران در مورد تشخیص بیماری های مربوط به پستان.

برای آگاهی از برنامه لایو های اینستاگرامی، صفحه اینستاگرام دکتر مریم طباطباییان را دنبال کنید.

در برنامه های لایو پزشکان متخصص به صورت رایگان در برنامه ای یک ساعته پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود.

این لایو اینستاگرامی را به اشتراک بگذارید.