دکترفرانک مظاهری

با 25 سال سابقه فعالیت در حوزه پزشکی از اعضای تیم غربالگری کلینیک آناهید میباشند ، ایشان همچنین به عنوان مدرس دوره‌هایی همچون آموزش خودآزمایی سرطان پستان در این مرکز وظیفه آموزش بانوان عزیز را بر عهده دارند.

فارسی
Image: