اطلاعیه

خانم دکتر لطفا سینه منو کامل بردارید که دیگه خیالم راحت باشه بیماری برنمیگرده
خانم دکتر خاله ام سرطان سینه گرفت دکتر کامل سینه و زیربغلش رو تخلیه کرد اما بعد از پنج سال میگن زده به کبدش ، پس یعنی عملش کافی نبوده؟
یکی از سوالات شایع درمورد جراحی پستان، تفاوت میزان تخلیه نسج پستان و تاثیر این انتخاب بر پیامدهای بعدی ناشی از سرطان است
در مورد تخلیه کامل پستان :
افرادی که زمینه ژنتیکی ابتلا به سرطان دارند
انتشار میکروکلسیفیکاسیونها
بیماری چندکانونی
سایز بزرگ توده نسبت به حجم پستان
مواردی که انجام رادیوتراپی ممنوعیت های خاص داشته باشد
این موارد باید نسج پستان را کامل تخلیه کرد که میتوان همزمان با عمل ماستکتومی؛ یا بصورت تاخیری بازسازی انجام داد
در هشتاددرصد بیماران یک توده محدود؛ محل مناسب در پستان دارند و امکان حفظ پستان وجود دارد
جهت جراحی حفظ پستان حتما باید تصویربرداری دقیق منفرد بودن توده و پس از جراحی گزارش پاتولوژی پاک بودن حاشیه جراحی از سلول سرطانی را تایید کند و دراینصورت این جراحی، با جراحی ماستکتومی در طول عمر بیمار تاثیر کاملا مشابه دارند گرچه ممکن است گاها در این بیماران نمونه برداری برای بررسی اسکار داخل پستان انجام شود
عود موضعی و نیز عود در سایر احشا؛ درهرحال میتواند پیامد درمان باشد
هرچه تومور در مرحله ابتدایی تر کشف شود( غربالگری مناسب) ؛ نوع بیولوژی تومور نجیب تر باشد( رسپتور هورمونی مثبت و گرید یک) و درمانها دقیق تر و بموقع انجام شوند خطر عود کمتر است و این خطر درصورت انتخاب مناسب روش جراحی ربطی به حفظ پستان و ماستکتومی کامل ندارد
درمان عود موضعی پس از جراحی حفظ پستان اسان تر است و با برداشتن مجدد توده یا ماستکتومی انجام میشود، اما عود بعد از ماستکتومی چون در عضلات و دنده ها اتفاق میوفتد درمانهای پیچیده تری را طلب میکند
پس درصورتیکه امکان جراحی حفظ پستان وجود دارد میتوانید براحتی این روش را انتخاب کنید
چرا بعد از همه درمانها ممکن است تومور رشد کند؟ چون سلولهای بنیادی آن در جریان خون هستند و موتاسیون منجر به بدخیمی روی ژن ایجاد شده
چکار کنیم عود به حداقل برسد؟
شیوه زندگی سالم، اجتناب از استرس ، انجام دقیق و بموقع درمانها
#عود_موضعی
#متاستاز
#سرطان_پستان_قابل_درمان_است
#سرطان_پایان_زندگی_نیست
#جراحی_سرطان_پستان
#کلینیک_جامع_بیماریهای_پستان
#کلینیک_فوق_تخصصی_پستان
#جراحی_حفظ_پستان
#ماستکتومی_پستان
#بازسازی_پستان
#کیفیت_زندگی_بعد_سرطان
#شیوه_زندگی_سالم
#زندگی_با_سرطان
#کلینیک_اناهید
#شهرک_سلامت_اصفهان
#دکتر مریم طباطبائیان
03136066