اکتبر،ماه اطلاع رسانی سرطان پستان- نقش استرس در ابتلا به سرطان پستان

اکتبر،ماه اطلاع رسانی سرطان پستان- نقش استرس در ابتلا به سرطان پستان

استرس و سرطان

ارتباط بین استرس و سرطان امروزه به یک فرضیه جدی تبدیل شده، به نظر می‌رسد استرس با تاثیر بر سیستم ایمنی بدن در ایجاد سرطان نقش دارد.
استرس یک فرایند غیر قابل حذف در زندگی بوده و تقریبا همه افراد درجاتی از استرس را در طول عمر خود تجربه می‌نمایند، از استرسهای روزمره و مزمن تا هیجانات سخت و دشوار. شاید بهتر است سرطان را نمود روان تنی عدم مدیریت استرس؛ انکار آن و عدم واکنش مناسب به آن بدانیم.
تیپ های شخصیتی متفاوت، پتانسیل متفاوتی برای ابتلا به بیماری‌های روان تنی دارند.
تلاش خواهیم کرد این بحث را در برنامه های لایو بعدی و نیز برگزاری کارگاه های مرتبط، بیشتربررسی کنیم.
 

دکتر مریم طباطباییان-کلینیک آناهید