اکتبر ماه اطلاع رسانی سرطان پستان-علت اهمیت معاینه پستان

اکتبر ماه اطلاع رسانی سرطان پستان-علت اهمیت معاینه پستان

چرا معاینه پستانها اهمیت دارد؟

در کشورهای غربی سرطان پستان در زنان جوان( قبل از چهل سالگی)، شامل کمتر از بیست درصد سرطان‌های پستان است و اکثر موارد بدخیمی در سنین بالاتر تشخیص داده می‌شوند که با ماموگرافی قابل پیگیری هستند؛ متاسفانه در کشور ما سی درصد مبتلایان در سنین جوانی هستند که تشخیص این موارد بجر توسط خود شخص به‌راحتی انجام نمیشود؛ به‌ویژه هم‌زمانی بارداری و شیردهی در این سنین لزوم خودآزمایی و توجه به تغییرات نسج پستان را بارزتر می‌کند.

 

دکتر مریم طباطباییان-کلینیک آناهید