زندگی نزیسته‌ات را زندگی کن

زندگی نزیسته‌ات را زندگی کن

جامعه صنعتی با رشد سریع خود ، انسانها را به رقابت در عرصه نیل به دستاوردهای مختلف ملموس فرامیخواند؛ علم و دانش، مدارک مختلف، شهرت، پول از جمله شاخص های توفیق اجتماعی محسوب میشوند، این فضا ارزش های تعریف شده خود را دارد و گاها هدف وسیله راهم توجیه میکند
این فضا بخصوص در جوامع بسیار مردسالار هویت های زنانه را تحقیر میکند، لذا مردان با انکار بخش زنانه وجود و زنان با انکار کل هویت خویش در این کارزار تلاش میکنند و زنانگی بصورت یک زندگی نزیسته سایه وار در ناخوداگاه هردو جنس منتظر فرصت میماند
اینجا؛ مردی موفق، متین، موقر که شوالیه مشهوری شده، در سنی که شاید انتظار چنین رفتاری از او نمیرود بطور اتفاقی( یا تله بیرونی) جراغ جادویی پیدا میکند و با کمی تمیز کردن این چراغ ناگهان عطر و بوی زندگی تمام فضا را پر میکند؛ شوالیه شجاع که در هرکارزار موفق بوده ابزاری برای حضور در این بهارگونه عطرآگین ندارد، از سویی میل به تجربه زندگی جدید و از سویی ارزش های کدگذاری شده جهان مردانه پیشین؛ یکی از راه ها شکستن جراغ جادوست ، خودتخریبی 
گرچه در شرایط نرمال میشود به زندگی جدید سلام کرد
این ماجرا برای زنان تلاشگر در عرصه علم و اقتصاد مهم تر است، انکار زنانگی معمولا نه بصورت چراغ جادو، که بصورت بیماریهای مختلف زن را به خودآگاهی دعوت میکند توده های سرطانی، اختلالات قائدگی، دردهای مزمن علامتهایی هستند نه برای تعطیل کردن کسب و کار و علم و دانش، بلکه فراخوانی برای ایجاد اعتدال و رنگ بخشیدن به زندگی و زندگی بر اساس هویت زنانه
انکار زنانگی در اجتماع هم خود را بصورت بی روح شدن جامعه، خشونت نشان میدهد
خوشبختانه جامعه امروز دارد شکوفایی انرژی زنانه را علیرغم سرکوبهای شدید بروز میدهد
کنسرتهای موسیقی؛ موسیقی خیابانی، هنر؛ رنگ
بدون انرژی زنانه جامعه از خلاقیت و شهود خالی میشود
هیچ ایه قرآن مردها را به تنهایی مورد خطاب قرار نداده،تعادل رمز برون رفت از سیاهی و جمود است

پ.ن اینها برداشت شخصیه و برداشت کسی میتونه متفاوت باشه پس برداشتهاتون رو بنویسید