علم بهتر است با ثروت ؟؟؟

علم بهتر است با ثروت ؟؟؟

اجرای قوانین بازدارنده برای چهل و پنج شرکت ارائه کننده خدمات پایان نامه و دانشجویانی که به این روش مدرک میگیرند
وقتی توسعه و پیشرفت کشور بعلت عدم رقابت اقتصادی سالم در غباری از یاس نادیده گرفته میشود
ظاهرا فرزندان این مرزوبوم به واسطه رقابت والدین پله های ترقی علم را از اولین سالهای تحصیل با پرداخت شهریه و رشوه برای ورود به مدارس تیزهوشان، خرید سوالات تیزهوشان، خرید بسته سوالات کنکور طی میکنند تا برای رسیدن به عناوین دکتر و مهندس مجبور شوند حتی رساله پایان نامه خود را نیز از مراکز ارائه دهنده این خدمات خریداری کرده و به صف دکتر مهندسهای بیکار جامعه بپیوندند .
شرکت های مذکور با دریافت مبالغ هنگفت کل پایان نامه را گاها ازصفر تا صد از مقالات خارحی کپی کرده به دانشجو ارائه کرده و حتی در جلسه دفاع حاضر شده عیب و ایرادهای مطرح شده توسط اساتید را هم حل و فصل میکنند
نتیجه این فرهنگ، کشوری است همه تحصیل کرده ولی بیسواد
همه دارای مدرک ولی تهی از توان حضور در توسعه کشور
کاش مملکت دکمهresetداشت
#فروش_پایان _نامه
#آموزش_و_پرورش
#جهان_سوم
#اضمحلال_جامعه