من پس از سرطان -- "سرطان بهترین رویداد زندگی من"

حمیدرضا بوالحسنی در ابتدای جوانی پی می‌برد که مبتلا به سرطان است ، شاید تنها شنیدن این خبر که مبتلا به سرطان شدیم ، برای ما کافی باشد تا از پا در بیاییم ، حمیدرضا بوالحسنی اما تصمیم دیگری گرفت ، تصمیم گرفت تا مغلوب این مهمان ناخواسته نشود ، ایستاد جنگید و زندگی کرد. وی همچنین مترجم کتاب "سرطان بهترین رویداد زندگی من" به قلم دوچرخه سوار سرشناس یعنی لانس آرمسترانگ است. گفتیم با او همراه شویم تا بفهیم چگونه از دل سرطان معنا و مفهومی برای زندگی ساخته ، چگونه با سرطان شادتر و روشن‌تر زیسته؟

برای آگاهی از برنامه لایو های اینستاگرامی، صفحه اینستاگرام  دکتر مریم طباطباییان  را دنبال کنید.

 

این لایو اینستاگرامی را به اشتراک بگذارید.