وقتی سلامتی قربانی مادی‌گرایی میشود ...

وقتی سلامتی قربانی مادی‌گرایی میشود ...

امروزه تبلیغات سهم بزرگی در معرفی کالاها و تجارتهای مختلف دارند
متاسفانه ورود حوزه تبلیغات به بخش سلامت باعث مشکلات عدیده ای شده
تبلیغات مختلف برای جراحی های معجزه آسا، کم هزینه و بیخطر باعث نه تنها بازار کاذب شده، که اصل اعتماد بر صلاحیت علمی، تجربه و اخلاق کاری را کاملا کمرنگ کرده است
تبلیغ کن، منشی زیبا داشته باش، به مراجع لبخند بزن
آیا این با اصل اخلاق پزشکی همسو است؟
ایا نگفتن حقایق به بیمار و اعتماد بخشیدن کاذب ، کتمان کردن عوارض اعمال جراحی از بیمار، و حتی استفاده از سلبریتی های کاملا غیر موجه فضای مجازی برای معرفی یک مرکز پزشکی شایسته است و با اصل رعایت حقوق بیمار هماهنگ است؟
هر روز شاهد بروز مشکلات فراوان در اثر تبلیغات غیر واقعی هستیم
متاسفانه نظارتی هم وجود ندارد
بویژه در فضای مجازی که ظاهرا قانونی هم برای کنترل تبلیغات وجود ندارد
هوشیار باشیم
#تبلیغات
#برندینگ
#اخلاق_پزشکی
پ.ن هرروز مواردی از درمانهای غیر علمی را شاهد هستم که بر اساس لبخند پزشک؛ تبلیغات و .. انجام شده و گاه صدمات عمیق به جسم و روح و سلامت بیمار ایجاد شده
هر پزشک حاذقی میتواند نتایج نامطلوب در حد متعارف داشته باشد
اما سوار شدن برموج تبلیغات چیز دیگری است