دکتر هاجر طاهری

  دکتر هاجر طاهری
دکتر هاجر طاهری
آشنایی مختصر
نام : دکتر هاجر طاهری
عنوان شغلی : سونوگرافی
شماره نظام پزشکی 12259
سابقه کار 7 سال
تخصص
  • بوردتخصصی تصویربرداری و اینتروشنال پستان
  • متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

بیوگرافی دکتر هاجر طاهری

برنامه حضور پزشکان
8-9 9-11 11-13 16-18 18-21
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه