دانشنامه -- "آبسه پستان"

سری‌های آموزشی مرتبط

بیماریهای خوش خیم پستان

اکثر زنان هنگامی که متوجه توده ای در پستان خود می شوند، به فکر سرطان و توده های بدخیم می افتند،در حالی که تعداد کمی از

مقالات مرتبط

عفونت پستان در حین شیردهی (ماستیت عفونی پستان)

*ماستیت بارداری و شیردهی چیست و چرا ایجاد می شود؟* [1] *علایم ماستیت بارداری و شیردهی* [2] *درمان ماستیت بارداری و شیردهی*

آبسه پستان در هنگام شیردهی

در صورت عدم درمان سریع ماستیت پستان(عفونت پستان) [1]، آبسه تشکیل می شود. آبسه پستان بصورت یک منطقه گرم، قرمز و دردناک