دانشنامه -- "سرطان پستان درجا"

سری‌های آموزشی مرتبط

سرطان پستان

شایع ترین نوع سرطان در تمام دنیا سرطان پستان است . برای آگاهی بیشتر در رابطه با این بیماری توصیه می شود با آموزش های این

مقالات مرتبط

داکتال کارسینومای درجا(غیرمهاجم)-DCIS- اولین مرحله سرطان پستان

*یکی از انواع سرطان های پستان می باشد که با منشا داکتال یا مجاری انتقال دهنده شیر بوده و نوع شایعی از تومورهای پستانی