دانشنامه -- "عوامل موثر در بقا بیماران سرطانی"

مقالات مرتبط

عوامل موثر در طول عمر بیماران بعد از ابتلا به سرطان پستان

گاهی دو بیمار با توموری با یک سایز به پزشک مراجعه می کنند که یکی به درمان ها خوب جواب می دهد و دیگری نه، علت این قضیه چه