اخبار آناهید

اخبار آناهید

یوگای خنده، برای اولین بار در اصفهان

ازسال 1995  رشته یوگای خنده در جهان مرسوم شد.

خنده بی علت یکی از روش‌های موثر در کاهش استرس ، افزایش ایمنی بدن ، درمان افسردگی و تشویق به مثبت اندیشی است.

در حال حاضر چند هزار موسسه یوگا در جهان خنده درمانی را به‌عنوان یک روش موثر و مفید در برنامه کاری خود گنجانده اند.

این سبک از یوگا نیاز به آموزش مربی داشته و با تکنیک علمی انجام می‌شود.

21 مهرماه، سومین جلسه آموزش غربالگری سرطان پستان

سومین جلسه آموزش غربالگری سرطان پستان با مشارکت کلینیک آناهید و شهرداری اصفهان در تاریخ 21 مهرماه 1397 ساعت 10 صبح با حضور دکتر فرانک مظاهری-پزشک- و پریناز زرگر-روانشناس- برگزار خواهد شد. این جلسه با محتوای مسایل پزشکی و روانشناسی در رابطه با سرطان پستان برگزار می شود.

این برنامه ها در راستای همراهی با یرنامه های ماه اکتبر که از سوی سازمان بهداشت جهانی به نام ماه اطلاع رسانی سرطان پستان نامگذاری شده است، انجام می شود.

آرشیو اخبار