اخبار آناهید

اخبار آناهید

دستور العمل مراجعه به کلینیک در زمان شیوع کرونا

دستور العمل مراجعه به کلینیک آناهید در زمان شیوع بیماری کرونا

برگزاری دورهمی اطلاع رسانی در زمینه سرطان پستان

همانطور که در اینستاگرام ازطلاع رسانی شد، روز جمعه 13 دی ماه دورهمی اطلاع رسانی در زمینه سرطان پس

آرشیو اخبار