اخبار آناهید

اخبار آناهید

اولین سالگرد افتتاح کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت

یکسال است که در مسیر سلامتی با هم همراهیم....

برگزاری اولین دوره بازآموزی پستان در سال 98

در تاریخ 29 فروردین 98 اولین کنفرانس علمی یک روزه کلینیک آناهید با عنوان بازآموزی پستان برای پزشک

آرشیو اخبار