محاسبه‌گر ریسک ابتلا به سرطان پستان

این تست بر اساس جامعه آماری بانوان سفید پوست آمریکایی با سن بین 35 تا 74 سال ایجاد شده ، لذا بهترین نتایج برای بانوان 35 تا 74 ساله خواهد بود ، همچنین با توجه به تفاوت نژاد شاید نتیجه تست کاملا دقیق نباشد ، با این حال انجام این تست تا حد زیادی میتواند احتمال ابتلای شما به سرطان پستان یا شدت گرفتن دوباره بیماری در شما را پیش بینی کند.

این تست ممکن است در برخی بیماران احتمال رخ دادن سرطان را دست کم بگیرد ، این بیماران عبارتند از :

  • خانم‌هایی که در ژن‌های BRCA1 یا BRCA2 موتاسیون داشته باشند.
  • خانمهایی که سابقه شخصی سرطان‌های مهاجم یا درجا داشته باشند.
در این حالتها بایستی از ابزارهای دیگر یا مراجعه به پزشک متخصص استفاده کرد.

نهایتا توجه داشته باشید که این ابزار برای سنجش احتمال ابتلا به سرطان پستان است ، چه بسا شما ریسک بالایی برای ابتلا به سرطان پستان داشته باشید اما هرگز به این بیماری دچار نشوید.