چقدر خوبه از هیچ آدمی انتظار نداشته باشیم مثلا اگه کاری واسه کسی انجام میدیم بدون توقع جبران طرف مقابل باشه هر کار خوبی که میکنیم واسه دل خودمون و از روی انسانیت انجام بدیم نه اینکه انتظار داشته باشیم طرف مقابل جبران کنه و یا در مواقع سخت کمکمون کنه به این دلیل که ما کمکش کردیم.

مطالعه بیشتر