تست ساده بررسی میزان ریسک سرطان پستان (Gail model)

تست ساده بررسی میزان ریسک سرطان پستان (Gail model)

برای بررسی ریسک ابتلا به سرطان پستان خود و یا نزدیکانتان می توانید از تست موجود در سایت کلینیک ـنتهید که بر اساس مدل Gail طراحی شده است،استفاده کنید. تست را بسادگی در وب سایت کلینیک اناهید جستجو کرده و به سوالات آن پاسخ دهید.
تست مختص خانم های بالای سن سی و پنج سال و بدون سابقه سرطان خانوادگی با شدت بالا( بیش از دونفر بستگان درجه اول) است
در صورت ریسک بالا؛ با مشاورین کلینیک در خصوص نیاز به بررسی های بعدی مشاوره فرمایید.

لینک تست بررسی ریسک ابتلا به سرطان پستان

تاکید می کنم در صورت پایین بودن ریسک شما،دلیل بر عدم انجام خودآزمایی و غربالگری های منظم برای شما نیست.

 

دکتر مریم طباطباییان-کلینیک آناهید