اکتبر،ماه اطلاع رسانی سرطان پستان-لنف ادم

اکتبر،ماه اطلاع رسانی سرطان پستان-لنف ادم

عوامل موثر در ایجاد لنف ادم

  • تعداد غده لنفی گرفتار
  • تعداد غده لنفی تخلیه شده
  • چاقی
  • دیابت
  • نیاز به پرتودرمانی
  • عدم رعایت موازین پیشگیری از لنف ادم

در مواردی که غدد لنفاوی از نظر کلینیکی؛ گرفتار نیستند؛ نمونه برداری محدود زیر بغل( غده لنفاوی نگهبان) احتمال عوارض را کمتر می‌کند.
مشاوره روتین بعد از جراحی و آموزش های تخصصی برای کاهش این عارضه بسیار کمک کننده است.
حتما بعد از جراحی یک مشاوره آموزشی دریافت کنید.
پیشگیری همواره بهتر از درمان است.
 

 

دکتر مریم طباطباییان-کلینیک آناهید