افراد پرخطر چه کسانی هستند؟

افراد پرخطر چه کسانی هستند؟

چه کسانی پر خطرمحسوب می شوند؟!

افرادی که یکی از شرایط زیر را دارند برای ابتلا به سرطان پستان پر خطر محسوب می شوند:

  • سابقه سرطان پستان در دونفر از بستگان درجه اول، اگر سن ابتلاء یک نفر قبل از یائسگی باشد.
  • سابقه سرطان‌های پستان، تخمدان، روده بزرگ در سه نفر یا بیشترافراد خانواده (اعضای درجه اول تا سوم) داشته باشند.
  • سرطان پستان در پدر یا برادر یا پسر( بستگان مرد درجه اول)
  • سابقه سرطان پستان دوطرفه
  • سابقه سرطان پستان و تخمدان در یک نفر از بستگان درجه اول
  • سابقه سرطان‌های مختلف گوارشی، تخمدان، مغز و پستان در اعضاء فامیل
  • تشخیص ژن BRCA1,BRCA2 در بستگان درجه یک و دو
  • سابقه اشعه درمانی در ناحیه قفسه سینه در خود فرد

نکته: فامیل پدری و مادری تفاوتی ندارد و لذا احتمال خطر در صورت بیماری خاله یا عمه برابر است.
نکته: وجود عوامل مستعد کننده ریسک ابتلا را بیشتر می‌کند ولی عوامل مستعد کننده که در پست های قبلی توضیح داده شد، عوامل ایجاد کننده سرطان نیستند.

همانطور که در پست های قبلی ماه اکتبر توضیح داده شد، عوامل مستعد کننده فرد برای ابتلا به سرطان دو دسته هستند.عوامل مستعد کننده قابل کنترل که با در پیش گرفتن سبک زندگی سالم تا حدودی قابل کنترل هستند و عوامل مستعد کننده غیر قابل کنترل.

"افراد پر خطر" یعنی چه؟

یعنی احتمال ابتلا به سرطان پستان برای این افراد بیش از افراد دیگر جامعه وجود دارد و نیاز به انجام غربالگری برای آنان بیش از سایر افراد جدی ست.

 

دکتر مریم طباطباییان-کلینیک آناهید