شرح حال بیمار سرطانی

شرح حال بیمار سرطانی

شرح حال بیمار سرطانی
زهرا 55 سال دارد، او یكی از صدها بیمار مبتلا به سرطان است كه مسیر پر فراز و نشیبی را برای مبارزه با این بیماری طی كرده و اكنون بهبود یافته و از این رخداد مهم بسیار خوشحال است.
بصورت اتفاقی یك توده كوچكی را در عضوی از بدنم حس كردم، كه چندان به این موضوع توجهی نداشتم تا اینكه پس از مدتی غده ای زیر بغل را احساس كردم و بلافاصله به پزشك مراجعه كردم.
پس از مدتی به یك جراح مراجعه كردم و وی نیز پس از جراحی و نمونه برداری توده آن به آزمایشگاه ارجاع داد كه هیچگاه تصور نمی كردم جواب آزمایش مثبت باشد.
كارمند حوزه_درمان بودم، با آنكه بصورت عینی با بیماران مبتلا به سرطان مواجه شده بودم هرگز تصور نمی كردم كه روزی زندگی ام رنگ دیگری به خود بگیرد و خودم نیز گرفتار شوم و چند سالی زندگی ام را تحت الشعاع قرار دهد.
جراح_عمومی بیماری من را سرطان-پستان تشخیص داد، پس از شنیدن این مساله دنیا در برابر دیدگانم تیره و تار شد، گذر زمان دیگر برایم مفهومی نداشت، مثل فردی بودم، كه خود را در خط پایان زندگی می دید.
این بیمار بهبود یافته افزود: پس از لحظاتی بیهوشی كه به هوش آمدن گریستم، هنوز باورم نمی شد، این اتفاق برایم رخ دهد، اما پس از مدتی بخودم آمدم، همواره به فرزندانم و ادامه زندگی آنها فكر می كردم، اما با كمك اطرافیان با این بیماری كنار آمدم و پس از مدتی روند درمان را آغار كردم.
9 سال پیش به این بیماری گرفتار شدم و ماهانه پنج میلیون تومان صرف دارو و درمانم می شد،اما این هزینه ها كافی نبود و برای تامین مابقی مبالغ مجبور بهفروش_آپارتمان شدم و در پایان درمان خود متوجه شدم انجمنی با عنوان حمایت از بیماران سرطانی در استان زنجان راه اندازی شده است.
پزشك معالجم نقش موثری برای غلبه من بر بیماری_سرطان داشت، وی معتقد بود 50 درصد راه درمان سرطان مصرف دارو و 50 درصد دیگر امید است كه بدون آن، فرآیند درمان نتیجه دلخواه را نخواهد داشت.
این موضوع موجب شد با خودباوری، امید بخدا و حمایت اطرافیانم به ویژه فرزندانم بر این بیماری غلبه كنم و وقتی كه گرفتار این بیماری بودم حتی تصور نمی كردم عمری داشته باشم كه نوه هایم را ببنیم.
زهرا خاطرنشان كرد: 12 جلسه شیمی درمانی و 25 جلسه نیز رادیوتراپی شدم كه انجام این كار ریزش_مو هایم را دنبال داشت كه صحنه هایی بسیار تلخ را برایم رقم زد.
با هزینه های آن زمان 50 میلیون تومان را هزینه بیماری ام كردم اما توانستم بر این بیماری غلبه كنم