واقعا هنر میخواد

خانم ۴۰ ساله
سونوگرافی اول کاملا نرمال
سونوگرافی دوم با یک هفته فاصله؛ تومور مشکوک چهار و نیم سانتی متری درپستان که نمونه برداری موید بدخیمی بود
ندیدن یک تومور چهارسانتی در سونوگرافی واقعا هنر میخواد!!
امروزه خدمات پزشکی بعلت سرعت پیشرفت علم بصورت فوق تخصصی قابل ارائه است، زمان بوعلی سینا طبیب کلیه بیماریهای زمان خود را میشناخت چون اصلا بیماریها شناخته شده نبودند، بیماریهای مسری؛ مفاصل و لاعلاج و .. امروزه فقط تسلط به بیماریهای مسری نیاز به تخصص عفونی دارد
پس هنگامی که به شما پیشنهاد میشود برای سونوگرافی یا ماموگرافی و حتی جراحی پزشک دوره دیده انتخاب کنید این به معنای ارتباط مالی بین مراکز نیست
اگر بیمار به سونوگرافی اول بسنده کرده بود با پیشرفت بیشتر بیماری مراجعه میکرد
تکرار سونوگرافی ارزان نیست
پس از ابتدا درست انتخاب کنید
#سرطان_پستان
#تشخیص_سرطان
#سونوگرافی_تخصصی
#کلینیک_اناهید
#شهرک_سلامت_اصفهان
#دکتر_مریم_طباطباییان
پ.ن چرا تصاویر اینقدر چروک شده؟ 
چون کاغذها رو زیراکس کردم قبل از عکس گرفتن ایلیا خان رو بغل کردم و ایشون چنگ زدن کاغذها رو مچاله فرمودنlaughlaugh