روند درمانی سرطان پستان؛ شیمی درمانی و هورمون درمانی

در این برنامه اینستاگرامی دکتر فرشید اربابی-انکولوژیست- و دکتر مریم طباطباییان-جراح پستان- درباره روند درمانی سرطان پستان، عوارض و خطرات داروها و درمان های متداول در سرطان پستان ، شانس درمان پذیری سرطان پستان و عوامل موثر در درمان سرطان اطلاعات مفیدی در اختیار بینندگان قرار می دهند.

برای آگاهی از برنامه لایو های اینستاگرامی، صفحه اینستاگرام دکتر مریم طباطباییان را دنبال کنید.

در برنامه های لایو پزشکان متخصص به صورت رایگان در برنامه ای یک ساعته پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود

این لایو اینستاگرامی را به اشتراک بگذارید.